ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

Пећина Орловача

Pećinu možete posjetiti svakim radnim danom uz obaveznu najavu vikendom i grupne posjete potrebno je najaviti radnim danima od 9:00 do 15:00 časova. 0bilazak pećine traje 30-45 minuta uz obaveznu pratnju turističkih vodiča.

  Cijena ulaznica:

  Grupne posjete (učenici) - 2KM 

  Grupne posjete (ostali)    - 3KM 

  Pojedinačne posjete        - 4KM

Pećina Orlovača spada u red najvećih i najljepših pećinskih sistema u Bosni i Hercegovini. Udaljena je samo 18 kilometara od Sarajeva i locirana blizu magistralnog puta za Sokolac kod mjesta Sumbolovac. Do Orlovače vodi makadamski put dužine približno 1 kilometar. U neposrednoj blizini je izvorište riječice Sinjave, u čijoj pozadini se nalaze visoke stijene brda Orlovača (1056 m.n.v.) na kojoj se ističe je pećinski otvor skoro 10.000 metara dugog istoimenog kaveroznog sistema. Do sada istraženi dio pećine iznosi oko 2.500 metara, sa razvijenim formama i detaljima pećinskog nakita: stalagmitima, stalaktitima, pećinskim stubovima, draperijama, različitim salivima, halaktitima, aragonitima, koralnim nakitom i bigrenim kadicama. Tokom snažnih pleistocenih klimatskih promena naši preci su pred snažnim nadirućim zahlađenjem našli utočište u pećinama rasutim širom naše planete. Tako su pećine tokom ledenog doba postale poprište razvoja značajnih paleolitskih kultura. Oslikani zidovi pećina Altamira u sjevernoj Španiji i Lasko u francuskoj pokrajini Dordonji predstavljaju najstarija do sada poznata umjetnička djela. Zbog toga je jedan od najpoznatijih srpskih speleologa profesor Jovan Petrović slikovito iskazao ovaj period u razvoju naše vrste rečenicom:

"U pećinu je ušao pračovjek, a iz nje izašao čovjek".

Vjerovatno otuda i potiče naša fasciniranost pećinskim lavirintima i iskonska potreba da istražujemo tajne podzemnog svijeta.U kulturnom nasljeđu Srba speleološki motivi zauzimaju vrlo istaknuto mjesto. Pećine i jame su staništa strašnih aždaja i zmajeva, ali i utočište za hajdučke družine i narodne zbjegove tokom vjekovnih borbi sa osvajačkim vojskama. Između mita i naučne istine višedecenijska težnja da se pećina Orlovača uredi za turističke posjete konačno je ostvarena. Na taj način ljepote ove pećine su postale dostupne najširoj javnosti. U velikom projektu na lokalitetuSP „Pećina Orlovača” planira se izgradnja etno parka i nastavno - naučne baze. Tako će se na obalama rječice Sinjeve prožimati tragovi geološke, arheološke i istorijske prošlosti, koji će u sadašnjosti biti čuvani za buduća vremena.

Projekat „Turističko speleološki kompleks pećina Orlovača“ ušao je u fazu realizacije.Načelnik opštine Pale Slobodan Savić početkom oktobra 2010. godine potpisao je Sporazum sa Regijom Pijemont o realizaciji projekta vrijednog 150.000 KM. Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: revitalizacija pećine (izgradnja fizičke barijere iznad ulaza u pećinu radi zaštite mikroklime pećine, izgradnja modernog osvjetljenja u pećini, postavljanje sajle pored staze u pećini radi zaštite pećinskog nakita, izgradnja ograde na stepenicama u pećini radi bezbijednosti turista), uređenje prilaza do pećine radi bezbijednosti turista (izgradnja novih stepenica i platoa ispred pećine sa zaštitnom ogradom, izgradnja nadstrešnice na ulazu u pećinu, uređenje litice iznad ulaza u pećinu, izgradnja nedostajućih sadržaja (objekat za osoblje, prijem turista, prodaju karata i suvenira, toalet sa septičkom jamom, stolovi i klupe pored objekta i staza za odmor u okruženju, uređenje staza za šetnju, postavljanje korpi za otpad u krugu kompleksa.

Do sada je uređena litica i postavljena zaštitna mreža iznad ulaza u pećinu , kao i nadstrešnica čime je obezbjeđen ulaz u pećinu. Staza koja vodi od donjeg platoa do ulaza u pećinu objekat koji je potreban za osoblje, prodaju karata, prijem turista, i toalet su takođe završena. 

Realizacijom projekta ova turistička destinacija bi dobila prestižnu ulogu u turističkoj ponudi opštine Pale.