ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

КОНЦЕРТ СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Концерт Средње музичке школе под руководством професорице Сање Мартиновић 

одржан је у Културном центру , 3. јуна 2016. године са почетком у 19 чаова. 

Клавирске композиције српских и руских аутора представили су Гордана Манојловић

 Ковачевић – сопран и Сања Мартиновић – клавир.  Гости концерта били 

су Срђан Палексић – клавир и Љубивца Срдановић – клавир. 

Концерт је осмишљен у форми завршног испита.